• 413 Nguyễn Huệ
 • Phường Thống Nhất, Kon Tum
Back to School 20192020

Giới thiệu trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum

Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum - Quá trình ổn định và phát triển

Được thành lập từ năm 1987 đến nay, sự cố gắng nỗ lực của Thầy và trò, sự quan tâm của Đảng, Chính quyền các cấp và ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum, trường đã vượt qua các khó khăn, thử thách trong giáo dục và đào tạo học sinh; từ ngày thành lập với hơn 300 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên đến nay trong năm học 2020-2021 nhà trường có 464 học sinh, 15 lớp, 69 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cơ cấu tổ chức trong nhà trường năm học 2020 - 2021

Xem thêm: Giới thiệu trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum
 • DSC_2756.jpg
 • DSC_2759.jpg
 • DSC_2762.jpg
 • DSC_2770.jpg
 • DSC_2779.jpg
 • DSC_2781.jpg
 • DSC_2782.jpg
 • DSC_3132.jpg
 • DSC_3135.jpg
 • DSC_3137.jpg